Yêu cầu giới thiệu phòng

 Trong khoảng thời gian như bên dưới chi nhánh trong và ngoài nước sẽ ngừng làm việc.
Do vậy mọi liên hệ qua số điện thoại 0120-984-578 cũng sẽ ngừng hỗ trợ. Mong Quý khách thông cảm.

Quý khác có thể liên hệ thông qua trang Web , nhưng mọi giải quyết được thực hiện sau ngày 15-8(Thứ 5)

  • 1Màn hình nhập thông tin

  • 2Màn hình xác nhận

  • 3Màn hình hoàn tất

Hãy điền vào các mục dưới đây

  • *Điền đầy đủ thông tin vào mục ''cần điền''
Số người ở
Hình thức hợp đồng mong muốn
Nơi liên lạc [cần điền]

Nơi ở hiện tại